Upravljanje procesom uz podršku blueDotNet tehnologije koja je bazirane na  veštačkoj  inteligenciji usaglašenoj sa zehtevima poslovne logike osigurava kvalitetno  i  bezbedno  upravljanje poslom . Brza dostupnost podataka   i  laka maipulacija podacima preduslov  je   poslovnog profita.


profil

Naša tehnologija

ESCO Control Project d.o.o.

je kompanija specijalizovana za inženjering, IT rešenja (EMS, DMS, BMS, SCADA) i konsultantske usluge .  Oblasti u kojima firma deluje su:

–  sistemi slabe struje i automatskog upravljanja  u objektima svih tipova, namena  i karakteristika

– sistemi upravljanja  u industriji i industrijskim procesima

– energetika u zgradarstvu  i upravljanje  svim elemetima   u konceptu  PAMETNA KUĆA

– softverska rešenja za upravljanje energijom u JAVNOM SEKTORU (Softver za Energetski menadžment i strategiju u     javnom sektoru)

– softverska rešenja za upravljanje energijiom u industrijskom sektoru (Softver za Energetski menadžment i energetsku    strategiju u  industriji )

 

 

Firma je organizovana u tri sektor:                                                                                                                                    

Naši proizvodi

Naši poroizvodi bazirani su na upotrebi najnovijih tehnologija iz oblasti upravljanja i automatike

DALJINSKO MERENJE I OČITAVANJE BROJILA ELEKTRIČNE i TOPLOTNE ENERGIJE u LOKALU kao i na DISLOCIRANIM OBJEKTIMA.

Pogodno rešenje za :
+ tržne centre,
+ poslovne objekte sa više različitih zakupaca,
+ kompanije koje imaju objekte na različitim lokacijama itd. )

Razvili smo INTEGRISANI softverski  sistem za očitavanje brojilak koja komuniciraju na različitim protokolima (ModBus , M-bus,  KNX). Softver ima  mogućnost  analize  potrošnje i štampanja i slanja računa ka zakupcima. 

 

UPRAVLJANJE I AUTOMATIZACIJA TOPLOTNIM DISTRIBUTIVNBIM SISTEMIMA

Upravljanje DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM toplotne energije  u sistemima daljinskog grejanja, sistemima lokalnog centralnog grejanja velikih objekata i u industriji.

RAZVOJ EMS SOFTVERA ZA JAVNI SEKTOR

Izrada softverskih rešenja za Energetski menadžment u javnom sektoru

+informacioni sistemi za energetsku efikasnost,

+alat za praćenje i upravljanje potrošnjom energije,

+ alati za podršku u donošenju odluka i strateškom planiranju.

Dobro tehničko rešenje je preduslov dobrog funkcionisanja sistema.

UPRAVLJANJE SISTEMIMA OSVETLJENJA

Upravljanje sistemima funkcionalnog  i paničnog osvetljenja:

+ u poslovnim objektima,

+ proizvodnim halama i skladištima,

+ objektima javne namene (tržni centri, javne garaže i sl.).

Upravljanje sistemom javnog osvetlenja puteva i saobraćajnica (lokalni i regionalni magistralni i auto putevi) sa merenjem potrošnje energije i planiranjem šeme rada.

 

RAZVOJ BMS ZA SISTEME GRIJANJA KLIMATIZACIJE I HLAĐENJA

Razvoj i integracija BMS (Building Management System) za sisteme klimatizacije, grijanja i hlađenja.

Naš doprinos

Oblasti koje pokrivamo

Radimo razvoj softverskih rešenja//:

      > za merenje, regulaciju, kontrolu i monitoring sistema za   proizvodnju, distribuciju i  potrošnju električne i toplotne energije.

      > za automstsko  upravljanje elektromotornim pogonima i sistemima slabe struje u  građevinskom sektoru,

      > za automasko upravljanje u industrijskim procesima

     > za TELEMETRIJSKO UPRAVLJANJE  udaljenih i izdvojenih tehničkih sistema (bunara,  pumpnih stanica za vodu, toplotnih podstanica, distribuiranih

                                                                           sistema javne rasvete itd.)

 

 

Potrebno Vam je ekspertsko rešenje ili savet? Tu smo.