Upravljanje procesom uz podršku veštačke inteligencije kreirane prema zahtevu vaše poslovne logike daje Vam moć, brzinu i sigurnost u planiranju i odlučivanju, a dostupnost i jasan pregled informacija proširuje Vaše poslovne mogućnosti.

informacione tehnoglogije

Optimizovana rešenja spremna za industriju

Razvoj, dizajn i primena EMS, DMS, BMS, SCADA i ERP softverskih rešenja

* BMS, SCADA, CNUS rešenja za upravljanje energijom, kontrolu i praćenje HVAC  sistema  u  poslovnim, stambenim  objektima, velikom tržnim centrima i  tehnološkim procesima u industriji

* SCADA sistemi za upravljanje energijom, kontrolu i praćenje proizvodnje i distribucije toplotne energije/električne energije (u sistemima daljinskog grejana)

*BMS i SCADA sistemi za upravljanje OSVETLJENJEM (opštim, panik i dekorativnim) na poslovnim, stambenim objektima, industrijskim halama, velikim tržnim centrima, bioskopima itd.

*BMS i SCADA sistemi za upravljanje složenim industrijskim procesima (sistemi hladnjača za zamrzavanje i čuvanje voća)

 

* ERP softverski  sistemi za modelovanje i analizu proizvodnje, troškova distribucije i  potrošnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora

*EPR softverski  ekspertski sistemi na bazi veštačke inteligencije  – alati za podršku u donošenju odluka u integrisanom upravljanju energijom i energetskim resursima u javnom sektoru

Sva softverska rešenja razvijena su na WEB platformi i na principu višeslojne arhitekture koja se sastoji od: 

– aplikativnog interaktivnog sloja prilagođenog korisniku (interfejs za upravljanje sistemom); 

– Sloj za merenje, prikupljanje i obradu podataka 

 – Baze podataka;

 – Ekspertski sistem, zasnovan na veštačkoj inteligenciji za podršku u analizi podataka i odlučivanju; 

– Sloj izveštavanja.

Softverske aplikacije imaju ugrađene tehnologije web servera, komunikacionog servera i servera za arhiviranje.

Integrisana "Swallow" platforma

Sve fotografije na ovoj stranici su snimci ekrana sa naših projekata.

Mi nudimo

Softverska rešenja razvijena na "web" platformi za telemetrijsko upravljanje i nadgledanje procesa u realnom vremenu

Aplikativni sloj

aplikativnog interaktivnog sloja prilagođen korisniku (interfejs za manipulaciju sistemom).

Veštačka inteligencija

ekspertnog sistema, zasnovanog na veštačkoj inteligenciji radi podrške u analizi podataka i odlučivanju.

Merenje podataka

merenja i prikupljanja podataka za obradu i struktuiranje procesnog signala.

Skladištenje podataka i reporting

Baze podataka i sloj za izveštavanje.

Sve softverske aplikacije imaju ugrađene bezbednosne protokole za siguran pristup podacima isključivo  ovlašćenim licima !!!

Potrebno Vam je stručno rešenje ili savet? Tu smo .