Naši proizvodi!

proizvodi

Softver za integraciju tehnologija i razvoj informacionih sistema

Softverski alat  za brz i pouzdan rada sa ModBUS mrežama i opremom

Alat za dijagnostiku ModBUS mreže, ModBUS uređeja i upravljanje ModBUS memorijskim registrima  (ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP)

Softverski alat  za merenje i obrečun potrošnje

Poslovni softver za energetske menadžere u sistemima koji imaju potrebu za merenjem lokalnih i udaljenih brojila. Softver poseduje obračunske algoritme koji su u skladu sa zakonom i poslovnom politikom vlasnika. Softver ima mogućnost štampanja i  vršenje obračunam štampanje i slanje računa putem e-maila kao i slanje notifikacije na mobilni telefon.

Softverski alat  za brz i pouzdan rada sa svim tipovima merne opreme

siMeter je specijalizovano softvresko rešenje za komunikaciju sa svim tipovima mernih instrumenata, senzora ili kontrolera koji imaju ugrađen komunikacioni interfejs. Ovaj softverski alat poseduje ugrađene sve standardne komunikacione protokole koji se javljaju na tržištu. Takođe poseduje alate za upravljanje bazom podataka u koju se smeštaju podaci kao i alate za vizuelizaciju merenih podata. siMeter može funkcionisati kao samostalan alat koji komunicira sa mernom opremom, smešta podatke u bazu i prikazuje ih, a takođe može funkcionisati kao deo nekog od gore navedenih softvera.

BEZBEDNOST JE NAŠ ADUT

security, privacy policy, digitization-7745890.jpg

Svi naši softveri su rađeni po bezbednosno visokotehnološkim standardima.

informacione tehnoglogije